baner dofinansowanie UE

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekty unijne

Nazwa projektu:

  • Instalacja systemu fotowoltaicznego dla Hotelu Amber

Cele projektu:

  • Instalacja systemu fotowoltaicznego ma na celu uodpornienie działalności na rosnące ceny energii.

Planowane efekty:

  • Unowocześnienia składników majątku trwałego i wyposażenia
  • Wdrożenie rozwiązania proekologicznego

Wartość projektu:

  • 229.450 zł

W tym wkład z Funduszy Europejskich:

  • 148.032,26 zł

Nazwa projektu:
• Budowa ogródka letniego restauracji hotelu Amber w Gdańsku

Cele projektu:
• Celem projektu jest zwiększenie ilości miejsc w restauracji hotelu Amber, w efekcie czego zwiększenie bezpieczeństwa gości.

Planowane efekty:
• Efektem projektu będzie pozyskanie lobby baru, w który zamieniałaby się pergola popołudniami i wieczorami.
• Unowocześnienie składników majątku trwałego i wyposażenia

Wartość projektu:
• 262.694 zł

W tym wkład z Funduszy Europejskich:
• 223.289 zł

Realizujemy projekt dofinansowany ze środków unijnych Spektrum – pomorski system świadczeń specjalistycznych usług doradczych.

Wysokość grantu – 21 000 zł