baner dofinansowanie UE

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Opłata klimatyczna to termin, który zyskuje coraz większą popularność wśród miłośników podróży, zwłaszcza tych, którzy zwracają uwagę na problem zmian klimatu i chcą przyczynić się do ochrony środowiska. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, czym dokładnie jest ta opłata i jak wpływa na sektor turystyczny w Polsce. Z dzisiejszego wpisu na naszym blogu dowiesz się więcej o opłacie klimatycznej, jej celach oraz wpływie na turystykę.

Opłata klimatyczna — wyjaśnienie

Opłata klimatyczna to dodatkowa opłata, którą część obiektów turystycznych pobiera od swoich gości. Środki z niej uzyskane są przeznaczane na inwestycje związane z ochroną środowiska oraz przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym. Opłata klimatyczna ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej, promowanie zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz ochrony przyrody.

Historia opłaty klimatycznej

Choć pomysł wprowadzenia opłaty klimatycznej pojawił się już kilka lat temu, dopiero niedawno zaczął być wprowadzany w życie na szeroką skalę. W Polsce pierwsze obiekty zaczęły pobierać opłatę klimatyczną w 2018 roku, a od tego czasu coraz więcej miejscowości i obiektów turystycznych decyduje się na jej wprowadzenie. Opłata ta ma swoje korzenie w międzynarodowych inicjatywach, takich jak np. program “CO2 Compensation” w ramach którego hotelarze mogą dobrowolnie wpłacać dodatkowe środki na cele związane z ochroną klimatu.

Jak działa opłata klimatyczna

W praktyce opłata klimatyczna może być pobierana na kilka różnych sposobów. Najczęściej jest to niewielka kwota, która doliczana jest do kosztów miejsc noclegowych, w naszym przypadku noclegu w Gdańsku, i pobierana razem z nimi. W niektórych przypadkach obiekty mogą pobierać opłatę jako stałą stawkę za cały okres pobytu lub na podstawie zużycia energii przez gości. Kwota opłaty klimatycznej zwykle wynosi od kilku do kilkunastu złotych i jest ustalana przez samych właścicieli obiektów.

Korzyści dla środowiska

Najważniejszym celem wprowadzenia opłaty klimatycznej jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom turystyki dla środowiska. Środki uzyskane z opłaty są przeznaczane na różnorodne inwestycje, które mają na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, ochronę ekosystemów oraz wprowadzenie zrównoważonych praktyk w sektorze turystycznym. Dzięki temu opłata klimatyczna przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego, zachowania bioróżnorodności oraz wspierania lokalnych inicjatyw ekologicznych.

Wpływ na turystykę i akceptacja społeczna

Wprowadzenie opłaty klimatycznej spotkało się z różnymi reakcjami zarówno ze strony turystów, jak i właścicieli obiektów. Z jednej strony, opłata ta może być odbierana jako kolejny koszt podróży, który może zniechęcić niektóre osoby do wyboru konkretnego miejsca czy obiektu. Z drugiej strony, coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z negatywnego wpływu turystyki na środowisko i chce przyczynić się do walki ze zmianami klimatycznymi.