baner dofinansowanie UE

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Prowadzenie polityki kadrowej w firmach, przedsiębiorstwach i korporacjach wymaga od danego podmiotu różnego typu działań mających na celu poprawę standardu pracy, wydajności, kreatywności w rozwiązywaniu problemów, usprawnienie komunikacji wewnątrzorganizacyjnej i ogólną konsolidację kadry pracowniczej. Jednym z takich działań jest organizacja wyjazdu integracyjnego. Wyjazd ten jest nie tylko rozrywką dla jego uczestników, ale też doskonałą metodą na budowę lub wzmocnienie więzi między pracownikami. Sprzyjać temu mają m.in. luźna atmosfera pobytu, zorganizowane zajęcia o charakterze zespołowym oraz atrakcyjna okolica. Częstym kierunkiem wyjazdów integracyjnych są miejsca zlokalizowane w popularnych turystycznie rejonach kraju, na przykład do hotelu nad morzem. Taki wyjazd pracownicy działu kadr mogą organizować samodzielnie, jednak na rynku znajdziemy sporo placówek wypoczynkowo-turystycznych oferujących kompleksową obsługę firm, w tym organizację wyjazdów integracyjnych właśnie. Przyjrzyjmy się korzyściom płynącym z wysłania pracowników na taki wyjazd.

Zalety organizacji wyjazdu integracyjnego

Skoro już firma wydaje środki na wyjazd integracyjny, to ma zapewne coś na celu? Odpowiedź na to pytanie brzmi oczywiście „tak”. Wyjazd integracyjny ma za zadanie przynieść organizacji sporo korzyści, które zaprocentują w najbliższej i nieco dalszej perspektywie jej funkcjonowania. Jakie to korzyści? Przyjrzyjmy się bliżej zaletom organizacji wyjazdu integracyjnego.

  • Wyjazd potraktowany zostanie przez pracowników jako swego rodzaju nagroda za intensywną, stresującą i efektywną pracę, a jednocześnie przyczyni się do wypoczynku i rekreacji kadry.
  • Uczestnicy wyjazdu wskutek bycia nagrodzonymi za wzmożony wysiłek zawodowy wykształcą większą lojalność wobec firmy, przez co pracodawca będzie mógł zmniejszyć związane z ewentualnym niezadowoleniem ryzyko ich odejścia z przedsiębiorstwa.
  • Podczas wyjazdu pracownicy mają szansę poznać się na stopie pozazawodowej i przebywać ze sobą w nieco mniej formalnych okolicznościach, co ułatwia zadzierzgnięcie więzów towarzyskich, ale i budowę umiejętności miękkich procentujących później lepszą współpracą w łonie firmy i ogólną poprawą atmosfery w zespole.
  • Zaplanowane na czas pobytu gry i zabawy pozwolą pracodawcy na przetrenowanie i wzmocnienie takich kompetencji i umiejętności, jak praca w grupie, skupienie się na rozwiązywaniu problemów, wyłanianie nieformalnego lidera w grupie, poprawa wydajności pracy i skuteczniejsza komunikacja pomiędzy członkami zespołu.
  • Impreza integracyjna jest doskonałym narzędziem do zwiększenia motywacji u pracowników, którzy wskutek wyjazdu są skłonni do większego angażowania się w sprawy firmy i wkładania wysiłku w wykonywanie codziennych obowiązków.
  • Wyjazd jest również dobrą metodą komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej danej firmy: pozwala na budowanie i wzmacnianie pozytywnego wizerunku organizacji tak w otoczeniu, jak i wśród własnych pracowników.